Skip to main content

!ברוכים הבאים לאתרינו

מקום מפגש לכל המעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם אודות היהדות ומורשת ישראל

ברוכים הבאים לאתרינו!

האם חשבתם אי- פעם להעמיק את ידיעותיכם בהקשר ליהדות, לעם ישראל ולמורשתו?
או האם רק עתה התחלתם במסע גילוי של הרחבת אופקים בקשר לנחלת ומורשת עם ישראל?
אם כך או כך – איחולינו וברכותינו נתונים לכם !
אתם גליתם את האתר הנכון ואת הכתובת הנכונה.
אנחנו מקדמים אתכם בברכה, בסבר פנים יפות ובכבוד רב, כל אחד ואחד בזכותו.
אתרנו מיועד לתלמידים מתחילים, מתקדמים וגם מתמחים בעלי רקע גבוה בלמודי היהדות והעברית.

_____________________

לאתר זה יש שני מסלולים והכוונות.

לכתחילה ובמקורו נוצר אתר זה על מנת להיות נגיש לכל המעוניינים לבסס, להרחיב או להעמיק את ידיעותיהם והבנותיהם אודות היהדות בכללותה; הליכות והלכה (במסגרת "השולחן ערוך"), משנה ותלמוד, לשון עברית בכל המישורים, תולדות עם ישראל, יסודות ומושגים בקבלה וכו'...

פן נוסף באתר זה מיועד לשמש כשער כניסה ומפגש ראשון לכל אלה השואפים או המייחלים להשתייך לדת ולעם ישראל ולהיכנס תחת כנפי השכינה ולהיות לבן/בת נאמן/-נת לדת ועם ישראל.
באופן עקרוני יכול כל אדם באשר הוא להשתייך לדת ולעם ישראל.
היהדות פתוחה וגמישה לגבי כל בר-אנוש ללא התחשבות במוצאו או בעברו;
לעומת זאת היהדות אינה דוגלת בשום צורה ובשום אופן בשכנוע בני נכר לעבור תהליך גיור, וכן בעשיית ליהדות אצל "בני נח".

אדרבא ונהפוך הוא, היהדות מעמידה דרישות גבוהות מאד לגבי המעוניינים להתגייר ולהשתייך לדת ולעם ישראל; כתוצאה מכך חייב כל מועמד רציני לשכנע ולהוכיח את צידקת ייחוליו אצל צוות רבנים, חברי בית הדין, וכן את שאיפתו הכינה, ללא מניעים חיצוניים או ריגשיים, וכן את התמדתו העקבית בלימודי היהדות, ובייחוד בלימודי ההלכה ויישומה.

הרב פרופסור אהרן דאום שליט"א מעביר ונותן שעורים על בסיס אישי או לזוגות נשואים, וכן הוא ידוע כנואם נידרש מאד.
לאחרונה הרב דאום קיבל גישה לויקיפדיה
והנה הקישור:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahron_Daum

אנו תקווה שגם אתם תגלו עניין והתעניינות באתר זה ואנו צופים כבר בדריכות להכיר אתכם באמצעות אתר זה באופן ווירטואלי.
הזדרזו בבקשה ליצור קשר איתנו !

נא לבקר מפעם לפעם את אתרנו זה, מאחר שבאופן תמידי נכתבות באופן סדיר הוספות חדשות, הערות והארות מעניינות בתחום האתר שלנו.

ברגשי תודה וברכה מרובה,
"שלום שלום לרחוק ולקרוב"
הצוות של BEST JEWISH STUDIES

Share this

Counter