Skip to main content

Studiedagen

B”H

 

 

 

Onze volgende studiedag zal met G-d's hulp plaatsvinden op 28 Ijar 5778, zondag 13 mei 2018, van 14.30-17.00 uur bij mij thuis, Lamonièrestraat 165, Antwerpen, 2018 (2e verdieping).

 

Het thema zal zijn De Maggid (מַגִּיד).


Van oudsher was de Maggid een Joodse rondtrekkende prediker in Oost-Europa die zeer geliefd was bij het gewone, ongeletterde volk omdat hij ook een boeiend verteller was van verhalen die tot doel hadden om de Wet te verklaren. Maar hij kon ook moraliserend zijn en vertelde de toehoorders hoe ze volgens de Thora hun leven moesten beteren.


Wie een vraag had kreeg een antwoord, maar niet nadat hij eerst een verhelderend verhaal had aangehoord. “Ik zal je antwoord geven op deze vraag,” zei de maggid, maar ik zal je eerst een verhaal vertellen.”  Het moge duidelijk zijn dat in het verhaal het antwoord op de vraag besloten lag.


De maggid trad op in tijden dat rabbijnen (nog) niet preekten in shul; toen ze dat wel gingen doen, verdween de maggid van het toneel. Maar in sommige jeshivot kom je de maggid nog tegen in de persoon van de darshan


Jonatan Joffe, die zich verdiept heeft in de maggid, zal diens historische en theologische betekenis aantonen en dit afwisselen met verhalen die aan sommige maggidiem werden toegeschreven.

 

Iedere geïnteresseerde is welkom. Er is wel een aanmeldingsplicht.


Houd de datum alstublieft vrij.

Een bijdrage van € 5 minimaal wordt gevraagd, om in de organisatiekosten te voorzien.

Aanmelding op e-mailadres: ahron.daum@pandora.be

Aangezien deze dag dicht bij shavuot zal vallen zal er ook een tractatie met kaastaart zijn.
Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid.

Professor Rabbijn Ahron en Rebbetzin Francine Daum

Jonathan Joffe, lector en moderator


Share this

Counter