Skip to main content

literatuurlijst

 

Tittel of the Books

 

Name of the author

Year of the publishing

ISBN-number

Choemash

Jitschak Dasberg

 

90-71727-01-7

Kitsoer Sjoelchan Aroech

rav Shlomo Ganzfried

2006

978-9071727306

Sidoer

Dasberg

2000 (5de druk)

978-9071727041

Joodse riten en symbolen

Rav de Vries

december 2008

978-9029566315

Machzor Jom Kipoer

I.Dasberg

2001

 

Het Machzor van Rosjhasjana

I.Dasberg

1981

 

Het Machzor voor Pesach deel 1

I.Dasberg

1998

978-9071727290

Het Machzor voor Pesach deel 2

I.Dasberg

1998

978-9071727283

Het Machzor voor Sjavoeot

I. Dasberg

1992

907-1727203

Het Machzor voor Soekot - Gebeden voor loofhuttenfeest, 1

I. Dasberg

1994

907-1727203

Het Machzor voor Soekot - Gebeden voor loofhuttenfeest, 2

I. Dasberg

1996

907-1727270

Jodendom

Carl S. Ehrlich

januari 2004

978-9057644009

Wegwijs in het Jodendom

Chaim Pearl en Reuben S. Brookes

2003 (6de druk)

90-71727-12-2

Aan tafel bij de rabbijn – eten en drinken in Bijbels perspectief

Rabbijn mr. drs. R. Evers en drs. L. Mock

1999

90-435-0033-X

Badèrech -op weg naar praktisch Joods leven

rabbijn ing. I Vorst

1990 (2de druk)

90-71727-14-9

Nederlandse Synagogen

J. F. van Agt, Edward van Voolen

1984

978-9022845486

Psalmenbijbel

CAHN, Leo Alfred

2000

978-9072206121

Atlas van de Joodse geschiedenis

Arthur Banks & Martin Gilbert

 

978-9062621811

Mijn joodse jaar: de feestdagen van Rosj Hasjana tot Sjawoeot

Adam Fisher, Matty van Eldik

2001

978-9076935089

Mijn Sjabbatboek : verhalen en liedjes over sjabbat en de parasja

Klein, Joyce

2002

90-71727-30-0

Van Jom tot Jom

NIK (Marguerite Samama

2011

978-90-71727-36-8

En zij werden verstrooid onder alle volken

Werner Keller

 

978-9060846117

Jodendom Voor Beginners

Lou Evers

oktober 2003

978-9022537664

Wegwijs in Kasjroet

S. Wagschal

 

978-9070646011

De echte Tora

Rav R.Evers

maart 2001

978-9024261970

Mijn Liefde Voor De Talmoed

Elie Wiesel

augustus 2005

978-9043511155

Wat na de Tora kwam

R.C. Musaph-Andriesse

 

978-9025944841

Van Adam tot Ezra

D. Hausdorff

1975 (derde druk)

978-9061749998

Bensjboek

Vorst (chabad-lubavitch-holland)

 

902-546291X

Surfen op de zee van de Talmoed

Leo Mock

2004

90-6446-035-3

Chronologie van de Joodse beschaving

Adviezen trudy, Gold,directeur London Jewish cultural Centre

2005

978-9059470989

Wijsheid Tussen Hoop En Vrees

Shmuley Boteach & Uri Geller

augustus 2000

978-9021588506

De Kabbala Ontcijferd

Janet Berenson-Perkins

november 2007

978-9057649387

Gezonde Joodse keuken

Michael van Straten

 

978-9059472006

De aarde is des Heeren

A.J. Heschel. Ned.vertaling: H.de Bie

1991

90-259-4463-9

De mens is niet alleen

A.J.Heschel. Vertaling: Prof.dr. Arthur van Essen

2011

978-90-435-1893-2

Zinvol leven

Menachem Mendel Schneerson) (Ned. Vertaling: Servire)

1997

90-6325-530-6

Mikvah

Rabbijn Aryeh Kaplan (Geautoriseerde vertaling: Maartje van Tijn)

1978

90-6077-605-4

Twee ethische tractaten: de regels van het gedrag ; de regels van boete en berouw

M.Maimonides (vertaald en ingeleid door dr. A. van der Heide)

1992

90-211-6112-5

De tien woorden in de mechilta

(vertaald, ingeleid en voorzien van commentaar door Drs. M. van Loopik)

1987

90-211-6103-6

De Thora vandaag

Dr. Pinchas Peli (vertaling: Ephraïm Meïr)

1988

 

90-242-4728-4

Sterk als de dood (sterven en rouw in Joods perspectief)

Sasja Martel

2004

 

90 59722 040 7

Een toelichting op de sjabbatochtenddienst in de synagoge

Benjamin Heyl

2003

905573-4446

Chassidische vertellingen

M.Buber. Geautoriseerde vertaling: ds.J.Blom

1979

90.6077.530.9

Adam waar ben je

Folkertsma Stichting

1992

 

Geliefd is de mens

Folkertsma Stichting

2002

90 239-40032

Elke morgen nieuw (Het 18-gebed)

Folkertsma Stichting

1978

 

Wegwijs in kasjroet

Rav S.Wagschal. Vertaling: Rav B. Moses

1996

9789070646011

WEGWIJS IN HET JODENDOM

Chaïm Pearl en Reuben S.Brookes. Vertaling en bewerking door: Henriëtte Boas en Dr. Ya’acov Colthol. N.I.K.

2003

90-71727-12-2

Kuzari Juda Halevi

Jehoeda ben Sjmoeël ha-Levi.vertaling: Rolf Post

 

2010

 

978 90 809601 4 5

De Zohar, kabbalistische fragmenten

Gershom Scholem: vertaling: J.P.Schoone

1982

90 6378 090 7

De Sjabbat

Dayan Dr. I. Grunfeld (Ned. Vertaling: B.Moses Jeruzalem)

 

 

1995

 

De filosofische achtergronden van de Joodse voorschriften

Rabbijn Mr. Drs. R. Evers, Elisha Evers

2008

 

978-90-6446-050-0

Over Jodendom

M.M.Poppers. N.I.K

1989

90-71727-15-7

‘Jodendom’ uit serie ‘Religies van de Wereld’

Dayan mr. Drs. R. Evers

Reality Bites Publishing, 2010

ISBN: 978-90-8510-676-0

 

Extra:

Titel: Jodendom in de praktijk

Auteur: Evers Lou

Druk: 6

Uitgever: De Boekerij

Jaar: 2011

ISBN: 9789022558850

Beschrijving: Volledig geactualiseerde en herziene versie. Heb je je wel eens afgevraagd waarom Joodse mannen een keppeltje dragen? En waarom sommige Joden lange krullen langs hun gezicht hebben en andere niet? Of waarom er aan elke deurpost een klein, vaak prachtig bewerkt kokertje hangt? En hoe zit dat nou met koosjer voedsel? Over deze en andere vragen zijn natuurlijk hele boekdelen vol te schrijven, maar Jodendom in de praktijk probeert in een handzamer formaat antwoord te geven. Het is een helder opgebouwd verhaal dat inzicht geeft in het Joodse leven van dag tot dag en van jaar tot jaar. Lou Evers en Jansje Stodel schetsen een overzichtelijk portret van de Joden en hun tradities. Jodendom in de praktijk is geschikt voor jong en oud, ongeacht cultuur of geloof.

 

Titel: Joods Leven. Thuis en in de synagoge.

Auteur: Edward van Voolen 

Druk: 5

Uitgever: Parthenon

Jaar: 2011

ISBN: 9789079578290

Beschrijving: 'Joods Leven, thuis en in de synagoge' maakt in drie helder beschreven stappen wegwijs in het jodendom.

Zoals elke godsdienst zoekt ook het jodendom naar antwoorden op de grote levensvragen. Juist de joodse feesten drukken die belangrijke menselijke thema's uit: het verlangen naar vrijheid en verlossing (Pesach), het besef van kwetsbaarheid en de behoefte aan bescherming (Loofhuttenfeest), de behoefte aan inkeer en vernieuwing (Nieuwjaar en Grote Verzoendag), maar ook aan licht in de donkerste dagen (Chanoeka) en uitbundigheid tijdens het carnavaleske Poeriem.

De plaats om samen te komen voor studie en gebed is de synagoge: die neemt in het jodendom een centrale plaats in. Maar hoe is een synagoge ingericht en hoe verloopt de eredienst? En welke gebeden en liederen staan centraal bij de wekelijkse viering van de sabbat?

Voor een groot gedeelte speelt het joodse leven zich thuis af: bij voorbeeld met het naleven van de spijswetten (koosjer). Allerlei uiterlijke kenmerken zoals de mezoeza, het kokertje naast de deuropening, herinneren aan de geboden. Het persoonlijke leven wordt gemarkeerd door overgangsrituelen, zoals bij de geboorte van een kind, het moment van volwassen worden (bar of bat mitswa), de huwelijksceremonie en rouwrituelen. 

De joodse kalender, een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst maken deze uitgave compleet, en zeer geschikt als eerste kennismaking en praktisch naslagwerk.

Edward van Voolen, rabbijn en kunsthistoricus, is conservator bij het Joods Historisch Museum in Amsterdam en doceert aan het Abraham Geiger College in Berlijn, een opleiding voor rabbijnen.

 

Titel: surfen op de zee van de Talmoed

Auteur: Leo Mock

Druk: 1

Jaar: 2004

Uitgever: Amphora Books

ISBN: 90 6446 035 3

Beschrijving: Voor de één een religieus geschrift van haast Goddelijke oorsprong dat - mits geïnterpreteerd(!) als leidraad voor het dagelijkse handelen geldt. Voor de ander een encyclopedie van (joodse?) kennis uit de Oudheid. Surfen op de zee van de Talmoed geeft op luchtige wijze inzicht in de Talmoedische wereld. In ruim veertig korte columns wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld die de Talmoedische mens van toen bewogen: van treur over de verwoeste Tempel en Rode Koeien, tot uithuizige mannen, overspelige vrouwen en gokkers. Ook meer spirituele zaken als inkeer, zonde en het Hiernamaals komen aan bod. Dit boek vermijdt theologische en wetenschappelijke discussies en maakt de Talmoed toegankelijker.

 

 

Titel: Het verlangen joods te zijn

Auteur: David J. Wolpe

Druk: 1

Jaar: 1996

Uitgever: Uitgeverij Prometheus

ISBN: 90-5000012-6

Beschrijving: 'In ieder van ons schuilt een geheime zoektocht naar een mysterie.' In deze korte, heldere en geïnspireerde tekst richt de jonge rabbijn David J. Wolpe zich tot een ieder die de spirituele zijde van zijn of haar leven wil verbreden. Zij die een terugkeer naar het geloof-van hun voorvaderen overwegen en zij die zich geroepen voelen tot 'uitkomen' zullen veel kennis en inspiratie kunnen putten uit Wolpes elegant geschreven introductie tot de joodse religie. Het verlangen te zijn bestaat uit drie delen die ieder op een ander niveau refereren aan de titel van dit boek, het verlangen naar spirituele groei, het verlangen bij een volk te horen en het verlangen God te vinden. Het verlangen te zijn is een eerste stap op de weg naar spiritualiteit en is een oprechte uitnodiging aan iedereen die zich aangetrokken voelt tot de oeroude maar springlevende religie van het joodse volk.

 

Titel: Nieuwe Maan

Auteur: Rachel bat Avraham

Druk: 1

Jaar: 2006

Uitgever: Katoev

ISBN: 9789081088312

Beschrijving: Het verhaal van een Brabantse meid die joods wil worden. Het verhaal van een jonge vrouw die zoals zo velen op zoek gaat naar zichzelf, de zingeving van het bestaan, in het zogenoemde new age tijdperk. Het verhaal van een vrouw die met vallen en opstaan de moed leert te vinden om haar eigen waarheid te durven leven."

 

Titel: Grenzeloos vertrouwen

Auteur: Rabbi Naḥman van Bratslav

Druk: 1

Jaar: 2000

Uitgever: Servire

ISBN: 9789021586878

 Beschrijving: Hoop, vreugde en vertrouwen. Dat is de boodschap van deze verzameling aforismen van Rabbi Nachman van Bratslav. Hij leert ons dat zelfs in het ondoordringbare duister diep in ons vonken van licht wachten om bevrijd te worden. Zijn inspirerende woorden richten zich tot ons als steun op onze spirituele levensweg. Generaties heeft hij bezield met zijn geloof, eenvoud en waarhied; tallozen heeft hij geholpen om in grenzeloos vertrouwen hoop en vreugde te vinden.

 

Titel: Joodse sprookjes

Auteur:  Diverse

Uitgever: Uitgeverij Elmar

Druk: 1

Jaar: 1990

ISBN: 9789038908014

Beschrijving: Hebreeërs hebben geen apart woord voor sprookjes of sage. Wat zij vertellen mag geen ongeloofwaardig verhaal zijn; men moet het kunnen geloven als iets dat echt gebeurd is. Verhaal en verteltrant zijn duidelijk ondergeschikt aan de idee en de conclusie.

 

Titel: Joodse wijsheden

Auteur: Dale Salwak

Uitgever: Bzztoh

Druk: 1

Jaar: 1998

ISBN:9055015733

Beschrijving: De torah is al eeuwen een bron van wijsheid, niet alleen voor joden, maar voor iedereen die zich interesseert in religie, mystiek en filosofie. De torah is voor velen bovendien een bron van troost en inspiratie.

In het joodse geloof is het van wezenlijk belang de heilige woorden beter te leren begrijpen. In duizenden jaren van interpretatie ontstond zo een schat aan wijsheden, waaruit in dit boek een prachtige en inspirerende selectie is samengesteld.

De wijsheid van de joden bevat een thematisch ingedeelde verzameling citaten uit een lange periode van joodse literatuur. Behalve over religieuze onderwerpen vindt u wijze woorden over zaken als huwelijk, werk, kinderen en studie.

 

Titel: De mooiste joodse verhalen

Auteur: Victor Malka

Uitgever: Ten Have

Druk: 1

Jaar: 1999

ISBN: 9789025947972

Beschrijving: De legenden, verankerd in het leven en het geloof van het joodse volk, zitten boordevol humor, grootmoedigheid en paradoxen. De verhalen die ze vertellen en hun soms onverwachte pointe verrassen de lezer. ‘In het stof van deze legenden vindt men korrels goud.’ Zij weerspiegelen de ziel van een volk en doen iets van de stem van een tijd horen. Ze betuigen dat een mens soms om zichzelf moet kunnen lachen, om anderen, en zelfs –wie weet?!- om G-d.

 

Titel: The ghost of Hannah Mendes

Auteur: Naomi Ragen

Uitgever: St. Martin’s Griffin

Druk: 1

Jaar: 1998

ISBN: 9780312281250

Beschrijving: Suzanna and Francesca Abraham have never cared much about their Jewish heritage. But when their grandmother, Catherine da Costa, matriarch of an old Sephardic family, learns she is dying, she sets into motion a plan to bring her granddaughters back to their faith. Her scheme involves the lost pages of an ancient manuscript detailing the story of her family's exile from Spain during the Inquisition, including their false conversion to Christianity. The quest for the missing pages takes the sisters to Europe, where they meet the young men who will teach them about their roots and traditions and about love. The story told in the manuscript is brought to life by spirits and ghosts, especially that of Hannah Mendes, a real historical figure. 

Ragen beautifully articulates what Jews must do to survive in every generation. Highly recommended, especially for Jewish readers.

 

Titel: De sidra van de week

Auteur: Binyamin Heyl
Uitgever: ServicePost

Druk: 1

Jaar: 2000

ISBN: 9789056530129

Beschrijving: Uitleg van de ethische betekenis van de Thora, zoals die volgens een vast weekrooster in de synagoge wordt voorgelezen.

 

Titel: Joodse elfstedenroute

Auteur: L. Meijers

Uitgever: B'nai B'rith

Druk: 1

Jaar: 2002

ISBN: 9789057301759

Beschrijving: Dit boekje brengt u via een mooie toeristische route langs elf pittoreske Noordhollandse steden en stadjes waar synagogen, joodse begraafplaatsen en gedenktekens nog aanwezig zijn. Het zijn de stille getuigen van de bloei en soms het verval van de joodse gemeenschappen door de eeuwen heen.

Joodse elfstedenroute is meer dan een aantrekkelijke toeristische tocht. Het is een interessante ontmoeting met joods cultureel erfgoed. Behalve een heldere routebeschrijving en duidelijke kaartjes vindt u in dit boek kleurenfoto's van de beschreven objecten en beschrijvingen en fraaie foto's van joodse rituele voorwerpen die u in een synagoge aantreft.

 

Titel: Mijn Joodse Jaar

Auteur: Adam Fisher

Uitgever: Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland

Druk: 1

Jaar: 2001

ISBN: 9789076935089

Beschrijving: Vanaf 7 jaar. Een rijk geïllustreerd boek over alle Joodse feestdagen van Rosj HaSjana tot Sjawoe'ot. Achtergronden, symbolen, sfeer en vreugde van de feestdagen worden in eenvoudige woorden uitgelegd. Leuke opdrachten. Volledig in kleur.

 

Titel: Zinvol leven, de wijsheid van de rebbe Menachem Mendel Schneerson

Auteur: rebbe Menachem Mendel Schneerson

Uitgevrij: Servire Uitgevers bv, Utrecht

Druk: 1

Jaar: 1997

ISBN: 90-6325-530-6

Bechrijving: Zinvol leven is een boek over de Joodse wijsheden van Rebbe Menachem Mendel Schneerson (1902-1994), die geestelijk leider was van de Chassidische Chabad- of Lubavitcherbeweging, een belangrijke stroming binnen het orthodoxe Jodendom. In het het boek dicht Schneerson de kloof tussen spiritueel en materieel leven. Zinvol leven is een moderne handleiding geworteld in bijbelse wijsheid.

 

Titel: Inleiding In De Joodse Geschiedenis

Auteur: Seymour Rossel, Chaim Bultsma

Uitgever: Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland

Druk: ?

Jaar: ?

ISBN: 90-76935-041

Beschrijving: Het verhaal van Jitschak is net als de geschiedenis van de Bené Jisraël. Telkens weer werden de Joden getest en iedere keer leek het erop dat het joodse volk geheel vernietigd zou worden door de aanbidders van vreemde goden of door hen die juist helemaal geen god kenden. Toch heeft God ons en het Verbond met Hem steeds weer gered. En dit is wat wij moeten doorgeven, het verhaal van de joodse geschiedenis.

Dit leerboek, bestemd voor joodse kinderen, geeft in grote lijnen de geschiedenis van het jodendom en het joodse volk weer. In het eerste deel, de tijd van de tenach, komt de geschiedenis vanaf de vroegste tijd tot het herstel van de tempel na de Babylonische ballingschap ter sprake (vanaf ca. 1750 tot 450 voor Chr.). Deze periode valt grotendeels samen met het ontstaan van de boeken van het Oude Testament. Het tweede deel, de tijd van de rabbijnen, beschrijft de wording van het joodse volk, het ontstaan van de diaspora (de verspreiding van de joden over de toenmalige wereld), de plaats van de rabbijnen met hun commentaren op de tenach. Dit deel omvat de periode van 450 voor tot ca. 500 na Chr. Gaandeweg komen de belangrijkste personen en momenten uit de geschiedenis aan bod, alsmede het verschil tussen de tempel en de synagoge. Het boek is rijk geillustreerd met paginagrote en kleinere zwartwitte en gekleurde waterverftekeningen, foto's en aardrijkskundige kaartjes. Achterin zijn een register en een verklarende woordenlijst opgenomen. Ondanks z'n beknoptheid bevat het boekje zeer veel informatie. Het is het ook toegankelijk voor geinteresseerde kinderen buiten de joodse kring. Vanaf ca. 10 jaar.

Titel: Volgens de Joodse traditie

Auteur: Judith B. Fellner

Uitgeverij Atrium

Druk: 2

Jaar: 2001

ISBN: 9789061138914;

Beschrijving: 'Volgens de Joodse traditie' biedt een inspirerende blik op de religieuze en culturele gebruiken van het Joodse volk. Uitgangspunt vormen de Joodse feestdagen. Het boek begint met Rosj-Hasjanàh en volgt per hoofdstuk de andere feestdagen van de Joodse kalender. Bijzondere illustraties en fascinerende details wekken de tradities tot leven. De beschrijving van elke feestdag gaat gepaard met onder meer: - achtergrond, geschiedenis en betekenis - verhalen, gebeden en traditionele volksliedjes - gebruiken tijdens het feest - gerechten voor elke feestdag, compleet met receptuur.

 

Titel: Pita Hagelslag

Auteur:  Simon Soesan

Uitgever: Donker

Druk: 1

Jaar: 2005

ISBN: 9789061005872

Beschrijving: In Pita met hagelslag proeven we de sfeer van het dagelijks leven in Israël. Simon Soesans milde, nuchter-Hollandse kijk op de Israëlische maatschappij en het leven van alledag is verfrissend. Hij brengt het land dichtbij dat in onze ogen vaak een negatieve bijklank heeft. Simon Soesan schrijft geen loodzware politieke beschouwingen, maar stipt op humoristische, soms ironische toon het kleine leed aan. Maar niet alleen leed, ook vrolijke gebeurtenissen in het Israël van alledag komen in zijn verhalen aan bod. En hij heeft hoop, hatikwa - de titel van het Israëlische volkslied. Die hoop legt een stevig fundament onder zijn verhalen en biedt de blik die nodig is om het kleine en grote leed van het dagelijks leven een plaats te geven.

Simon Soesan vertelt over ouders wier kinderen in het leger dienen, over corrupte ambtenaren waar hij mee in aanraking komt, over zijn vriendschappen met Arabieren, over het door een bomaanslag zwaar beschadigde restaurant van een vriend, en over zijn hoop dat zijn kinderen ooit veilig en zorgeloos in hun geboorteland zullen kunnen leven.

Simon Soesan werd geboren in Beverwijk en woont sinds 1973 in Israël. Hij werkte in een kibboets en diende in het Israëlische leger. Momenteel woont hij met zijn vrouw en drie kinderen in Haifa. De verhalen uit Pita hagelslag zijn deels eerder verschenen in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

 

Titel: Operatie Babylon

Auteur: Shlomo Hillel

Uitgever: Ten Have

Druk: 1

Jaar: 1997

ISBN: 9789025947415

Beschrijving: Operatie Babylon is het uitzonderlijke, ware verhaal van de uittocht van de Joden uit Irak. Als jongeman werd Shlomo Hillel, later voorzitter van de Knesset, het Israëlische parlement, opgeleid tot agent van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Reeds voor de oprichting van de staat Israël begon Hillel met een groep jonge geheime agenten aan de gevaarlijke taak om Joden naar Palestina te smokkelen. Aanvankelijk was het een kleinschalige operatie, uitgevoerd door wanhopig onderhandelen met onbetrouwbare sjeiks over een veilig doortocht dwars door de uitgestrekte woestijn. Met de geboorte van de Joodse staat in 1948 ontstond er een massale migratie door de lucht - de grootste luchtbrug in de geschiedenis. Zo'n 125.OOO mensen werden naar het beloofde land gebracht.


Titel: Hoe genees je een fanaticus

Auteur: Amos Oz
Uitgever: De Bezige Bij

Druk: 1

Jaar: 2006

ISBN: 9023418905

Beschrijving: Hoe wordt iemand een fanaticus en hoe kun je hem daar weer vanaf helpen? In twee lichtvoetige en scherpzinnige essays probeert Amos Oz een antwoord op deze vragen te geven. Hij onderzoekt de wortels van het fanatisme en rekent af met de slogan-achtige clichés over het Palestijns-Israëlisch conflict. De briljante eenvoud waarmee hij deze wezenlijke kwesties behandelt maken dit boekje bijzonder aansprekend en inspirerend voor iedereen die zich voor de werelvrede interesseert: van jong tot oud, van scholier tot politicus.

 

Titel: Siach Jitschak (Gebed van Jitschak) Siddoer, de geordende gebeden voor het hele jaar
Auteur: Jitschak Dasberg

Uitgever Nederland-Israelitisch Kerkgenootschap

Druk: 5
Jaar: 2000 (5de druk)
ISBN: 9789071727041

Deze siddoer (gebedenboek) bevat de gebeden voor iedere dag, voor sjabbat zowel in de synagoge als thuis. Ieder gebedsonderdeel is op de tegenoverliggende bladzijde vertaald. Het boek wordt standaard gebruikt in de Nederlandse synagogen, maar ook thuis is dit het meest gebruikte gebedenboek. Bevat tevens de belangrijkste berachot (lofzeggingen), de Pirké Awot (Spreuken der Vaderen; wijze morele gedachten uit de tijd van de Misjna-geleerden) en tal van andere gebeden.

Het boek is voorzien van een beknopte wegwijzer voor sjabbat en de feestdagen, een lijst met in het boek opgenomen Psalmen, en bevat een uitstekende inleiding over de betekenis van het begrip tefilla - gebed van de hand van D. Hausdorff.

 

Titel: Hoi, ik lees Ivriet deel I

Auteur: O. Ariel Lencher

Uitgever: Van den Blink-De Hart-Emanuel

Druk: 1

Jaar: 2010

ISBN: 978-94-90327-019

Beschrijving: Leuke methode om aan de hand van Joodse steekwoorden Ivriet te leren lezen. Met veel oefeningen, leuke verhalen en ondersteuning met spelletjes via internet.

 

Titel: Kitsoer Sjoelchan Aroech

Auteur: rav Shlomo Ganzfried

Uitgever: NIK

Druk: 1

Jaar: 2006

ISBN: 90-71727-30-0

Beschrijving: In 2006 verscheen de NIK-uitgave van de Kitsoer Sjoelchan Aroech van rav Shlomo Ganzfried. In deze uitgave staat de Hebreeuwse tekst naast de Nederlandse vertaling. Daarnaast bevat het werk commentaar (met opmerkingen van de Misjna Beroera).De uitgave wordt inzichtelijk en overzichtelijk gemaakt voor de geïnteresseerde leek. De omvang van het werk is ruim 1100 pagina’s en bevat een praktische index. De auteur verstond de kunst van het weglaten en kon ingewikkelde onderwerpen zodanig formuleren dat het gemakkelijk te begrijpen is voor iedereen. De doelgroep is dan ook zeer breed, voor beginners een praktische handleiding, voor gevorderden een basis voor verder onderzoek en niet praktizerenden vinden hier antwoorden bij incidentele aanraking met het Jodendom.De Kitsoer is vertaald door Zwi Goldberg, onder eindredactie van rabbijn R. Evers.

Original text


29 Ellul 5773

4 September 2013

This very large but incomplete list presented on the pages-above was composed by my dear student Malachi (Angelo) Prins, thanks to his efforts and dedication.

We would like to ask the attentive reader if he or she knows other titles of books pertaining to general knowledge of Judaism to let us know by writing us per e-mail.

Our e-mail addresses are:

ahron.daum@pandora.be

Prins.Angelo@skynet.be

We thank you in advance and greeting you with a cordial Shalom

Prof. Rabbi Ahron Daum, B.A. M.S., Emeritus Chief Rabbi of Frankfurt am Main ( Federal Republic of Germany )

Malachi ( Angelo ) Prins, Antwerpen (Belgium)

Share this

Counter