Skip to main content

Pilaren van Torah en ‘kiruv--outreach’ in de laatste Generaties

Pilaren van Torah en ‘kiruv--outreach’ in de laatste Generaties

Biografieën, leren, waardering en lessen voor onze tijd

Kilk op de foto van de Rav over wie u meer lezen wilt!

new Jan. 2014

Rabbi Moshe Feinstein
new Jan. 2014

Rabbi Meir Shapiro
(1895-1986) (1887-1933)
Grootste Halachische autoriteit in
de Joodse wereld in de tweede
helft van de twintigste eeuw.
wereldwijd
Stichter van de meest beroemde
Yeshiva in Polen in Lublin. Stichter
van de ‘Daf Hayomi’ die
geleerd wordt.
         
         
Rabbi M. M. Schneerson Rabbi Shlomo Carlebach
(1902-1994) (1925-1994)
Laatste Lubavitcher Rebbe, kleurrijke
Rabbijne figuur en heeft tientuizenden
Joodse seculiere mensen bereikt die
vandaag religieuze Joodse mensen zijn.
De grootste ‘baal teshuva’ –beweging.
De ‘ zingende Rabbi’, een coryfee op
gebied van ‘outreach’. Zijn muziek leeft
tot vandaag 20 jaar na zijn overlijden.
Je kan zijn muziek luisteren als je deze
bijdrage leest op pagina 9.
Share this

Counter